Ved dødsfall - valg og muligheter

Når dødsfall skjer er det mange praktiske ting som må ordnes. Vårt mål er å bidra til at forberedelser skjer enkelt og så skånsomt som mulig for pårørende.

Her ser vi nærmere på viktige ting som bør tenkes gjennom, og forskjellige valgmuligheter.

Kister

Tradisjonelt har det blitt benyttet mest hvite kister i Norge. I tråd med økt globalisering har utvalget av kister blitt utvidet. I dag kan man velge mellom kister i mange utførelser, farger og fasonger.

 

For mange kan det være et ønske å benytte en kiste som ville passe for den som er gått bort.

 

Urner

Ved bisettelse gjennomføres kremasjon etter seremonien. Asken legges i urnen som benyttes ved urnenedsettelsen.

 

En urne kan fritt velges av pårørende, og vi leverer et bredt spekter, både klassiske og moderne.

 

Foretrekker dere en individuell og passende urne fremfor den kommunale og kostnadsfrie standard urnen, må dere selv dekke kostnaden ved urne.

 

Se  et utvalg av urnene vi har å tilby her

Gravmarkører

Myndighetene krever at graver alltid er merket. Det vanlige er å benytte en gravmarkør. Ved begravelse har vi med ønsket markør, og påser at den settes opp gravferdsdagen. Markøren er en midlertidig merking av gravstedet inntil endelige gravmonument monteres.

Ved bisettelse leverer vi gravmarkøren til kirkegårdsmyndighetene. De er ansvarlig for å ta markøren og urnen med på dagen for urnenedsettelse. Gravmarkøren fjernes når gravmonumentet blir montert.

Gravmarkører finnes i forskjellige tresorter og farger. Hvilken man velger, er vanligvis styrt av trosretning og smak.

 

Blomster

Til seremonien er det vanlig at kisten og teppet rundt kisten er pyntet med blomster fra familien.

 

I samtalen vår ønsker vi å høre hva dere ønsker, hvilke farger og blomster som skal benyttes, eventuelle sløyfetekster, og hva som skal representere hvem.

 

Dødsannonser

Det er vanlig å rykke inn en dødsannonse i avisen når tidspunktet for seremonien er avgjort. Det er likevel ikke alle som har tilgang til de avisene hvor annonsen settes inn. For at alle, uavhengig av bosted, skal få anledning til å se dødsannonsen vil alle som ønsker det ha anledning til å publisere annonsen på våre nettsider.

 

Det er åpent for alle å ha annonsene her. Ta kontakt med oss på tlf.

56 32 08 90 hvis du ønsker vi skal vise annonsen for en du er glad i.

 

Sanghefter

Til seremonien er det vanlig å trykke sanghefter med programmet for seremonien, musikkvalg, og teksten på fellessangene.

 

Dere kan velge et eget bilde på sangheftets forside eller et av alternative motiver.

 

Musikkstykker

Musikkstykkene som ønskes benyttet i seremonien kan nå velges relativt fritt, men noen regler må følges:

  • I ritualet til Den Norske Kirke skal seremonien inneholde to eller tre musikkstykker, og godkjennes av prest og organist.
  • I andre trossamfunn og Human-Etisk Forbund har man stort sett samme valgfrihet, men også her i overenskomst med den aktuelle taler.

Det er mange musikkstykker å velge mellom. Kom gjerne med ønsker.

Fellessang / Salmer

Ønsker dere en seremoni i tråd med Den Norske Kirkes tradisjon, må det velges tre salmer ved bisettelse og fire salmer ved begravelse. Fellessangene må være fra en salmebok, ifølge hovedregelen.

 

Ved Human-Etisk gravferd skal salmer ikke velges som fellessang.

 

 Vi hjelper dere naturligvis om det er vanskelig å finne ønskelige salmer eller fellessanger.

 

Seremonisteder

Avdødes folkeregistrerte hjemkommune avgjør hvor man har krav på gravferdsseremoni og grav.

 

Pårørende står fritt til å velge kirke i registrert hjemkommune til gravferdsseremonien. Ønsker dere seremonien i en annen kommune, må det søkes om tillatelse. Det kan vi ordne.

 

Her er oversikt over de vanligste seremonistedene i vårt nærområde. Å velge andre kirker er selvsagt ingen hindring. Dere velger – vi innretter oss!

Adresse: Skjenet 2, 5354 Straume

Telefon: 56 32 08 90

Epost: post@sotraogomegn.no

Medlem av:

Copyright 2018 Sotra og Omegn Begravelsesbyrå AS | Alle rettigheter reservert