Gravstein

I Norge er det svært vanlig å sette opp et gravmonument på gravstedet, Det mest vanlige er at monumenter et laget i stein, men dett er ikke et krav. Hvis man benytter en eksisterende grav er det ikke uvanlig å føre det nye navnet på monumentet som allerede er på gravstedet. Oppretter man en ny grav settes det vanligvis opp et nytt monument.

Navntilføyelse på eksisterende gravminne

Ved bruk av eksisterende grav er det vanlig å føre avdødes navn på det eksisterende gravminnet.

 

Mangler gravsteinen plass til flere navn, kan fronten slipes ned før ønsket innskrift påføres på nytt. Dette muliggjør bevaring av et gravminne som kan være betydningsfullt for avdøde og pårørende. Både nedsliping og ny navnepåføring er arbeid vi kan ordne for dere.

 

Mange har ansvar for eldre gravsteder som begynner å preges av tiden.

Om ønskelig kan gravminnet rengjøres og innskriften pusses opp slik at gravminnet fremstå som tilnærmet nytt.

Nytt gravminne

Til et nytt gravsted vil de fleste velge et nytt gravminne laget i stein.

 

Å erstatte gravmonumentet med et nytt kan av ulike årsaker også være ønskelig. For eksempel om monumentet er nedslitt, uegnet for sliping, og mangler plass til flere navn.

Ved valg av gravmonument er det viktig å tenke gjennom hva som er passende for både avdøde, pårørende og stedet monumentet skal stå.

Sotra og Omegn Begravelsesbyrå tilbyr gravmonumenter av flere steinsorter, forskjellige farger, form, skrifttype og ornamenter.

 

Ifølge gravferdsmyndighetenes forskrifter for gravfeltene i Bergen kommune vil et gravmonument på en urnegrav som hovedregel være 70 cm høyt og 50 cm bredt. På en kistegrav er vanligvis tillatte mål 80 cm høyde og 60 cm bredde. På festegraver er 85 cm bredde det vanligste. Vær oppmerksom på at unntak fra ovennevnte mål finnes.

 

Alle gravplasser har regler for størrelse og utforming av gravminner. Vi påser for at nødvendige søknader sendes og godkjennes, og at gravminnet er innenfor kravene til det aktuelle gravfeltet.

 

Her er et utvalg av de gravmonumentene vi kan tilby.

Adresse: Skjenet 2, 5354 Straume

Telefon: 56 32 08 90

Epost: post@sotraogomegn.no

Medlem av:

Copyright 2018 Sotra og Omegn Begravelsesbyrå AS | Alle rettigheter reservert